Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Een organisatie met fitte, vitale medewerkers kent veel voordelen; denk aan meer betrokkenheid, een hogere productiviteit, een positief imago en er is minder ziekteverzuim.

De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen. Hiermee kunnen bedrijven subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.

Voor 2020 is het helaas niet meer mogelijk dit aan te vragen, maar we hebben goed nieuws! Minister Koolmees heeft aangekondigd dat het weer mogelijk wordt om de subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan te vragen voor 2021.

Zoals het er nu naar uitziet, komen in de periode 2021-2027 de volgende thema’s in aanmerking voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid:

– Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
– Het bevorderen van goed werkgever- en opdrachtgeverschap;
– Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
– Het bevorderen van bewustwording van hun loopbaan bij werkenden en het nemen van eigen regie.

De komende tijd wordt dit programma verder uitgewerkt. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden jullie op de hoogte.